Todu werkt momenteel aan het ontwikkelen van zorgpaden, om de dieetbegeleiding rondom de cliënt nog verder te verbeteren, hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het optimaliseren van de overdracht indien een cliënt wisselt van locatie (bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huis) en daardoor ook wisselt van diëtist.

Het eerste zorgpad dat helemaal klaar is, is het zorgpad ondervoeding bij de oncologische patiënt.