Transmuraal Overleg Diëtisten Utrecht (TODU) implementeert op dit moment een transmuraal zorgpad ‘ ondervoeding bij de oncologische patiënt’. In het zorgpad is het proces vastgelegd dat een patiënt met kanker en (risico op) ondervoeding doorloopt, vanaf het eerste contact met de diëtist tot en met het laatste contact. In het zorgpad staat beschreven wat, wanneer, door wie wordt gedaan. Ook is vastgelegd waar besluitvormingsmomenten plaatsvinden en welke informatie aan de patiënt wordt verstrekt. Het gaat om organisatie van zorg naast de inhoud (protocollen en richtlijnen). Afstemming tussen de eerste- tweede en derdelijns diëtisten staat centraal. Dit proces is beschreven vanuit het perspectief van de patiënt.

In een pilot in 3 ziekenhuizen, 1 revalidatie afdeling binnen een verpleeghuis , 1 organisatie voor thuiszorg, verpleging en verzorging en 3 zelfstandige praktijken wordt het zorgpad volgens het “ triple aim model’ getoetst op verbetering van kwaliteit van zorg, verlagen van zorgkosten en verbeteren van gezondheid van de patiënt . De PGSGA-SF wordt hierbij ingezet.

Ga naar: Zorgpad ondervoeding

Todu zorgpad ondervoeding bij oncologie