Wat is TODU

Het TODU (Transmuraal Overleg Diëtisten Utrecht) vertegenwoordigt diëtisten uit bijna alle werkvelden in de gezondheidszorg in de regio Utrecht (thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, vrij gevestigde diëtisten, specialistisch werkende diëtisten in b.v. psychiatrie en algemene-, topklinische- en academisch ziekenhuizen). Het streven is om alle diëtisten werkzaam in de gezondheidzorg in de regio te vertegenwoordigen. Het TODU werkt complementair aan de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Het doel van het TODU is het vinden van de juiste diëtist door patiënten en verwijzers te vergemakkelijken en extramurale samenwerking in de regio te versterken. Onder extramuraal verstaan we alle diëtetische zorg in de 1e lijn, poliklinische dieetadvisering en huisbezoeken.

Wil je meer informatie over het TODU?

Benader dan één van onderstaande TODU bestuursleden.

Kies een TODU bestuurslid als contactpersoon, die zoveel mogelijk op de hoogte is van jouw werkveld.

Stel een vraag aan de voorzitter